Phường 11

0.00 (0 votes)
Phường 11
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là Bệnh viện Công lập, Đa khoa, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Trường – Viện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh.
436