Phường 01

0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình được xếp loại bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hạng I trong điều trị chuyên khoa sâu về chấn thương chỉnh hình và là nơi giảng dạy, thực hành của sinh viên y dược.
330
0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Cơ quan chính : Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM192 Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, TP.HCM· Tel : 9.234.675 - 9/234/823· Fax : 9.234.880 Ngoài ra Trung tâm còn có 2 cơ sở khác :
350
0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình được hành lập từ năm 1962
299
0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện được xây dựng lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã trải qua một quá trình hình thành và phát triển kéo dài gần 150 năm.
668