Phường 12

0.00 (0 votes)
Phường 12
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Nhân Dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Với chỉ tiêu giường bệnh là 1600 giường, nhân viên 1700 người.
406
0.00 (0 votes)
Phường 12
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Viện Tim TP. HCM do Giáo sư Alain Carpentier và Bác sĩ Dương Quang Trung, nguyên Giám đốc Sở Y Tế Tp Hồ Chí Minh, sáng lập năm 1992.
286