Phường 15

0.00 (0 votes)
Phường 15
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện đa khoa Bưu Điện, tiền thân là Viện Điều dướng Bưu Điện II đã đoàn kết, lao động sáng tạo, lập nên nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, công nhân viên.
374