Phường Cô Giang

0.00 (0 votes)
Phường Cô Giang
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Tp.HCM là một cơ sở được Nhà nước đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Bệnh viện nơi điều trị có uy tín trong nhiều năm qua, chất lượng cao - giá cả do Nhà nước qui định.
242