Phường Nam Đồng

0.00 (0 votes)
Phường Nam Đồng
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Được thành lập từ năm 2009, phòng khám là cơ sở y tế tư nhân lớn nhất miền Bắc hiện nay với 9 tầng, tổng diện tích lên tới 10.800 m²gồm hơn 12 chuyên khoa, 60 phòng khám bệnh.
407