0.00 (0 votes)
Phường 07
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện đầu ngành khu vực phía Nam về Y học cổ truyền, do sở Y tế quản lý. Qua quá trình xây dựng và phát triển gần 40 năm.
404
0.00 (0 votes)
Phường 10
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phụ trách đầu ngành khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền của 19 tỉnh, thành miền Nam (trong đó có tp. Hồ Chí Minh) và 05 tỉnh Tây Nguyên
463