0.00 (0 votes)
Phường 12
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Viện Tim TP. HCM do Giáo sư Alain Carpentier và Bác sĩ Dương Quang Trung, nguyên Giám đốc Sở Y Tế Tp Hồ Chí Minh, sáng lập năm 1992.
286