Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/danhapho/danhbaphongkham.net/includes/defines.php on line 11

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/danhapho/danhbaphongkham.net/includes/framework.php on line 11
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt - Danh bạ phòng khám, bệnh viện, danh bạ y tế Việt Nam
0.00 (0 votes)
Phường Cô Giang
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Tp.HCM là một cơ sở được Nhà nước đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Bệnh viện nơi điều trị có uy tín trong nhiều năm qua, chất lượng cao - giá cả do Nhà nước qui định.
153