0.00 (0 votes)
Phường Phạm Ngũ Lão
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Từ Dũ là một trong bệnh viện hàng đầu ở Việt Nam trong vấn đề về hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo, đảm nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em khu vực phía Nam.
442
0.00 (0 votes)
Phường 12
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Hùng Vương ngày nay nguyên là nhà bảo sanh Chợ Lớn, 1 khu chuyên khoa sản của Bệnh viện Lalung Bonaire tức nhà thương Nam Việt cũ và là BV. Chợ Rẫy ngày nay.
478