0.00 (0 votes)
Phường 06
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh (BVDL TP. HCM) được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Chương trình phòng chống Bệnh phong, Bệnh lây qua tình dục và Khoa Da Bệnh viện Bình Dân.
603