Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/danhapho/danhbaphongkham.net/includes/defines.php on line 11

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/danhapho/danhbaphongkham.net/includes/framework.php on line 11
Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới - Danh bạ phòng khám, bệnh viện, danh bạ y tế Việt Nam
0.00 (0 votes)
Phường 01
Tính khoảng cách từ vị trí của bạn
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện được xây dựng lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã trải qua một quá trình hình thành và phát triển kéo dài gần 150 năm.
444